Kategórie

RSO

Vážení zákazníci,dovoľujeme si Vás informovať, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu.On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenie sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte predávajúceho na info@petdays.sk.

Ďalšie informácie ohľadom predaja prostredníctvom eshopu www.petdays.sk nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.